Archive for the 'Zonder bank' Category

voorbeeld onderhandse lening

Wanneer u leent bij familie, vrienden, een privépersoon of een particulier, dan leent u zonder tussenkomst van een bankinstelling. Dergelijk krediet noemen we ook nog wel eens een onderhandse lening. Beide partijen bepalen dan samen in een contract de rente, de kosten, de terugbetalingstermijn, de aflossingen en meer. Een voorbeeld van dergelijk contract kunt u […]

onderhandse lening model

Wanneer u wenst te lenen bij familie of vrienden, dan noemt men dit een onderhandse lening. Of anders gezegd: een lening zonder tussenkomst van een bank. Het spreekt voor zich dat er sprake moet zijn van een zeker contract. dergelijk model kunt u volledig gratis van het net halen. Wel moet men opmerken dat het […]

onderhandse lening

Wanneer u het niet zo hebt begrepen op bankinstellingen, of wanneer u wenst te lenen met een zwarte lijst vermelding, dan is het handig om te weten dat er zoiets bestaat als een onderhandse lening. Dergelijke lening is niets meer dan lenen zonder bank. Wanneer u bijvoorbeeld 200 euro wenst te lenen, dan kunt u […]

lenen zonder bank

Lenen zonder bank kan op meerdere manieren. Wanneer u op internet zoekt naar privélenen of particulier lenen, dan vindt u tientallen aanbiedingen. Het hoeft geen betoog dat het niet altijd even verstandig is om in te gaan op dergelijk aanbod. Deze leningen zijn vaak duur. De personen in kwestie nemen dan ook een groot risico […]

Geld lenen zonder bank

Geld lenen zonder bank klinkt op het eerste zicht een beetje vreemd, maar toch is het dat vandaag de dag absoluut niet meer. Kredietnemers kiezen er steeds vaker voor om geld te lenen bij een gewoon financieel kantoor en niet te lenen bij een bank. Dit kan verschillende redenen hebben. Misschien beschikt de kredietnemer bijvoorbeeld […]