Investeringskrediet

De meeste bedrijven die zeker willen zijn van een gunstige toekomst kunnen haast niet anders dan op regelmatige basis te investeren. Die investering kan op verschillende manieren gebeuren. Kapitaalkrachtige bedrijven zullen er veelal voor kiezen om de investering met eigen kapitaal uit te voeren, maar niet ieder bedrijf beschikt over die mogelijkheden. Voor deze bedrijven is er het zogenaamde investeringskrediet, een krediet dat zich zoals de naam reeds doet vermoeden volledig richt op bedrijven die van plan zijn om een grote investering uit te voeren.

Het investeringskrediet biedt bedrijven de mogelijkheid om een zeer aanzienlijk bedrag te lenen en vervolgens binnen een vooropgestelde termijn terug af te betalen. De afbetaling gebeurt maandelijks waardoor de financiƫle druk op de schouders van het bedrijf zo laag mogelijk wordt gehouden. Een investeringskrediet zorgt er bijgevolg eveneens voor dat de rente op het geleende bedrag relatief laag gehouden kan worden.

U dient er immers rekening mee te houden dat er grote bedragen mee gemoeid zijn. Let wel, de rente die in rekening wordt gebracht kan bij een investeringskrediet sterk afhankelijk zijn van de looptijd van de kredietovereenkomst en het risico dat de bank loopt op een niet correcte afbetaling.