Lening op afbetaling

Een lening op afbetaling is de vorm van lenen die het vaakst wordt afgesloten. Bij een lening op afbetaling is het zo dat er eenmalig een bedrag wordt uitbetaald door de kredietverstrekker. Vervolgens is het uw verplichting als kredietnemer om het geleende bedrag terug te betalen. Deze terugbetaling gebeurt bij een lening op afbetaling maandelijks. Het bedrag dat u iedere maand dient te betalen bestaat echter niet alleen uit een stukje afbetaling, maar ook uit kosten die onder de vorm van rente in rekening worden gebracht.

Een lening op afbetaling kan echter op verschillende manieren verlopen. Het is immers mogelijk om een lening op afbetaling aan te vragen waarbij de hoogste aflossingen eerst plaatsvinden. Met andere woorden, hoe langer u aflost en hoe kleiner het resterende bedrag wordt, des te lager ook de maandelijkse afbetaling wordt. Het is echter eveneens mogelijk om een lening op afbetaling te nemen waarbij het af te lossen bedrag gedurende de volledige looptijd van het krediet ongewijzigd blijft.