Kosten lening berekenen

Wanneer u een lening wenst af te sluiten zult u vooral kijken naar de kostprijs die de lening met zich meebrengt. Vroeger was u genoodzaakt om voor een raming van de kosten een beroep te doen op de kredietverstrekker zelf, maar vandaag de dag is dat door de komst van het internet niet langer het […]

Fortis lening berekenen

Heel wat mensen kiezen voor de zekerheid van een bekende grootbank. We overdrijven niet wanneer we zeggen dat de Fortis bank zich tot deze groep van banken mag rekenen. Alvorens een lening bij Fortis af te sluiten wordt het echter, net als bij andere banken en financiële instellingen, aangeraden om uw Fortis lening te berekenen. […]

Wat is een achtergestelde lening?

Er is sprake van een achtergestelde lening wanneer de kredietgever bij het verstrekken van een lening in het geval van een faillissement wordt achtergesteld. Dit zorgt er voor dat er bij een achtergestelde lening twee steeds terug komende factoren vastgesteld kunnen worden. Allereerst is het zo dat een achtergestelde lening alles behalve goedkoop is. Dit […]

Fortis lening berekenen

Fortis is een bank die de voorbije jaren heel wat tegenslagen heeft gekend, maar toch stellen heel wat kredietnemers hun vertrouwen in de financiële instelling. Fortis biedt zijn kredietnemers dan ook aardig wat mogelijkheden wat het lenen van geld betreft. Alvorens een lening bij Fortis af te sluiten wordt het echter altijd aangeraden om de […]

Bereken kostprijs van uw lening

Wie een lening wenst af te sluiten zal met een aantal belangrijke factoren rekening willen houden. Het is echter vooral de kostprijs die over het algemeen de doorslag zal geven bij welke bank de potentiële kredietnemer zal gaan lenen. Dat geldt overigens niet alleen voor de bank, maar ook voor het type lening die de […]

Lening berekenen Fortis

Heel wat kredietnemers kiezen er doelbewust voor om geld te lenen bij Fortis. Hoe zeker u ook van een bepaalde bank of financiële instelling mag zijn, u doet er altijd goed aan om uw lening te berekenen en dat is zeker ook bij de bank Fortis het geval. Uw lening berekenen Fortis is een eenvoudige […]

Lening berekenen Argenta

Een lening berekenen is altijd interessant, ook wanneer u van plan bent om de lening in kwestie af te sluiten bij de bekende bank Argenta. Een lening berekenen Argenta is mogelijk op de website van de bank zelf en biedt u als potentiële kredietnemer geen enkele verplichting. U bent na het uitvoeren van de berekening […]

De goedkoopste lening

Hoe we het ook draaien of keren, het afsluiten van een lening brengt kosten met zich mee en is daarenboven alles behalve goedkoop. Bij iedere financiële instelling waarbij u over de mogelijkheid beschikt om een lening af te sluiten staat duidelijk aangegeven dat geld lenen ook geld kost, en dat is zeker het geval. U […]

KBC hypothecaire lening berekenen

Het afsluiten van een hypothecaire lening is een serieuze zaak. De meeste mensen zullen een dergelijk hoge lening slechts één keer in hun leven afsluiten. Het loont dan ook zonder enige twijfel steevast de moeite om het nodige onderzoek te doen alvorens een hypothecaire lening af te sluiten. KBC is een grote en belangrijke bank […]

achtergestelde lening

Wanneer we het over een achtergestelde lening hebben vallen steevast heel wat mensen uit de lucht. Het is dan ook een feit dat een achtergestelde lening bij particulieren alles behalve is ingeburgerd. Veel mensen hebben er nog nooit van gehoord en kunnen zich dan ook geen idee vormen bij de voorwaarden die aan een dergelijke […]