achtergestelde lening

Wanneer we het over een achtergestelde lening hebben vallen steevast heel wat mensen uit de lucht. Het is dan ook een feit dat een achtergestelde lening bij particulieren alles behalve is ingeburgerd. Veel mensen hebben er nog nooit van gehoord en kunnen zich dan ook geen idee vormen bij de voorwaarden die aan een dergelijke lening verbonden zijn. Om maar meteen met de deur in huis te vallen kunnen we niet anders dan stellen dat de achtergestelde lening een zakelijke lening is. Dit wil zeggen dat veelal enkel bedrijven de mogelijkheid hebben om een dergelijke lening af te sluiten.

Daarnaast is het zo dat een achtergestelde lening zich op twee verschillende vlakken kenmerkt. Allereerst is er het feit dat de kredietgever zich er van bewust is dat hij in geval van faillissement wordt achtergesteld. Dit wil zeggen dat hij in het rijtje met schuldeisers pas als één van de laatste partijen aan bod zal komen wat de uitbetaling van de openstaande schuld betreft. Het spreekt voor zich dat een bank of financiële instelling hiervoor dan ook over heel wat vertrouwen in de onderneming in kwestie dient te beschikken. Let op, een achtergestelde lening is net omwille van die “achtergesteldheid” één van de duurdere zakelijke leningen op de markt.