Bereken kostprijs van uw lening

Wie een lening wenst af te sluiten zal met een aantal belangrijke factoren rekening willen houden. Het is echter vooral de kostprijs die over het algemeen de doorslag zal geven bij welke bank de potentiële kredietnemer zal gaan lenen. Dat geldt overigens niet alleen voor de bank, maar ook voor het type lening die de kredietnemer zal afsluiten. Hoe dan ook toont dit aan dat het berekenen van de kostprijs van uw lening toch uitermate belangrijk is alvorens definitief te beslissen welke lening bij welke bank af te sluiten. Het berekenen van de kostprijs van uw lening kan op verschillende manieren gebeuren.

Vragen

Allereerst heeft u de mogelijkheid om een berekening uit te voeren op de website van de bank of financiële instelling zelf. Door antwoord te geven op een aantal vragen kunt u op deze manier bijzonder snel, zeer eenvoudig en vooral geheel vrijblijvend achterhalen wat de exacte kostprijs van uw lening zal zijn. Hou er hoe dan ook altijd rekening mee dat de kostprijs van uw lening niet alleen afhankelijk is van het type krediet en de bank waarbij u gaat lenen, maar dat ook het bedrag en natuurlijk ook de looptijd van de lening mee bepalend zullen zijn voor de uiteindelijke kostprijs er van.

Maximum

Nou als je een lening afsluit is het zo dat je met de verstrekker van de lening, meestal een bank, afspraken maakt over het maximum bedrag dat jij mag lenen. Als je hier over heen wilt moet je weer met de bank praten en verschaffen ze jou misschien wel een extra lening. Als je meer geld wil lenen moet je wel beseffen dat er met reden een maximum op een lening staat. Het is vanuit de bank eigenlijk om u als consument te beschermen voor grote schulden. Schulden zullen niet alleen nadelig zijn voor u als persoon, maar ook de bankinstelling ziet niet graag wanbetalers. Op de vraag ‘hoeveel mag ik maximaal lenen?’ bestaat er dan ook geen eenduidig antwoord. Wel is het niet verstandig om veel te lenen. Krediet is duur!

Bereken kostprijs van uw lening

Bereken kostprijs van uw leningAlvorens u een lening gaat afsluiten, is het misschien wel handig om u eerst te verdiepen in wat u gaat lenen. Om u te verdiepen, kunt u alle banken langs gaan. Het kan ook gemakkelijker. U kunt tegenwoordig ook alle leningen online vergelijken. Hierbij kunt u dan zien welke lening de goedkoopste is, of welke lening een hoger cijfer verdient. Als u een bepaalde lening hebt gehad, is het misschien ook wel netjes om op de site van de verstrekker van de lening een goede feedback achter te laten. Zo geeft u de volgende mensen die willen lenen goed vertrouwen. Als u langs bepaalde banken gaat, kunnen zij voor u een persoonlijk plan opmaken. Daar kijken ze dan hoeveel u maximaal mag lenen en of u dat wel kunt dragen, financieel gezien dan. Dit zijn ook vragen die reeds moet beantwoorden voor uzelf alvorens het zoeken naar een krediet. Als u denkt dat u er helemaal klaar voor bent, moet u doen wat het beste voelt. De basisregel is simpel: lenen is duur.

Persoonlijke lening

Met een persoonlijke lening kunt u meerdere zaken financieren. Denk bijvoorbeeld aan de installatie van een keuken, een veranda, sanitair, een zwembad. Ook de tuinaanleg of notariskosten van de hypotheek kunt u financieren met deze lening. Natuurlijk wenst u de goedkoopste lening af te sluiten. Dit kan door te vergelijken. Neem contact op met zowat alle bekende en minder bekende aanbieders van het woonkrediet (per mail, per telefoon of via een bankkantoor) en ga telkens na hoeveel het krediet bij desbetreffende aanbieder zou kosten. Zo kunt u de kostprijs van de persoonlijke leningen vergelijken bij de verschillende aanbieders. Na verloop van tijd weet u meteen waar het beste krediet te vinden is.