energielening

De energielening is een lening die door verschillende banken en leenkantoren wordt aangeboden aan iedereen die verbouwingen of werken uitvoert met als doel het energieverbruik van zijn woning te laten dalen. Je kan een energielening enkel krijgen wanneer je ook effectief kunt bewijzen dat de werken die je uitvoert daadwerkelijk een energie verlagend effect hebben. Dit komt doordat de energielening aan een gunstiger tarief wordt aangeboden dan de normale persoonlijke lening.

Energielening

Daarnaast zijn de regels voor de energielening hetzelfde als voor de persoonlijke lening. Hierbij gaat het om de maximale aflossingstermijn, het maximale leenbedrag en de maandelijkse af te dragen sommen. Ook de criteria voor de goedkeuring van de bank of het leenkantoor zijn nagenoeg identiek aan die van de persoonlijke lening, al komt daar bij dat je moet bewijzen waarvoor het geleende bedrag aangewend zal worden.

Zonnepanelen

 energieleningMogelijke zaken die in aanmerking komen voor een energielening zijn de aankoop en plaatsing van zonnepanelen, het bijkomend isoleren van de woning, nieuwe beter isolerende ramen en alle andere verbouwingen of aankopen die ervoor zorgen dat de woning minder energie verbruikt.

Lening aanvragen

Om de lening te kunnen aanvragen, moet je de bank of het leenkantoor een offerte voorleggen waarin duidelijk beschreven staat wat je wenst aan te kopen en hoeveel het zal kosten. De bank kan je ook vragen om naderhand de effectieve factuur voor te leggen ter controle van je aankoop. Gezien de gunstige intresten die worden toegekend voor een energielening wordt deze controle vaak uitgevoerd zodat het geld niet verkeerd aangewend wordt.