Hypothecair krediet

Een hypothecair krediet is zonder enige twijfel het hoogste krediet op de financiële markt. Het is met een hypothecair krediet dan ook mogelijk om de volledige aankoopwaarde van uw huis te lenen. Dit zorgt er voor dat mensen niet langer over eigen kapitaal dienen te beschikken wanneer ze eigenaar willen worden van een huis of appartement. Let wel, het bedrag dat u kunt lenen kan sterk afhankelijk zijn van uw inkomen. Het is dus met andere woorden niet omdat u een huis wenst te kopen voor een waarde van 200.000 euro dat u ook echt 200.000 euro zult kunnen lenen.

Als waarborg voor het verstrekken van een hypothecair krediet eist een bank of financiële instelling dat u een zogenaamd pandrecht verstrekt. Dit pandrecht biedt de bank de mogelijkheid om het huis waarvoor u het hypothecair krediet heeft afgesloten te verkopen wanneer u niet langer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Het is omwille van deze reden dan ook bijzonder belangrijk om goed na te gaan welk bedrag u kunt afbetalen en hoe groot de kans is dat u op korte termijn in de financiële moeilijkheden terechtkomt.