Kaskrediet

Een kaskrediet is een krediet dat vooral in België zeer populair geworden is. Hoewel de kostprijs van een kaskrediet doorgaans hoger is gelegen dan de kostprijs van een normale lening biedt het mensen een bepaalde vorm van financiële ademruimte. Daar u normaal niet in het rood mag gaan is dat met een kaskrediet wel toegestaan. Het is echter zo dat u kosten zult betalen op het kaskrediet enerzijds, maar dat u er daarnaast ook rekening mee dient te houden dat de kostprijs sterk afhankelijk is van het bedrag dat u in min staat. U zult in dat opzicht dan ook meer kosten betalen wanneer u 5000 euro in min staat dan wanneer u amper 1000 euro in min staat.

Kaskrediet

Een kaskrediet afsluiten is voor iedereen mogelijk. Het is echter zo dat een kaskrediet wordt aanzien als een gewone lening waardoor er verschillende voorwaarden aan verbonden zijn. Het is bijvoorbeeld zo dat het bedrag dat u in min kunt gaan sterk beperkt kan worden, afhankelijk van het inkomen waarover u beschikt. Het is niet alleen voor particulieren mogelijk om een kaskrediet af te sluiten, maar ook voor bedrijven. In dit laatste geval zullen de cijfers van het bedrijf in kwestie doorslaggevend zijn voor het bedrag dat geleend kan worden.

Rood staan

Iedereen heeft het wel al eens meegemaakt dat zijn of haar rekening op een bepaald ogenblik in het rood is komen te staan. Normaal hoeft u dan niet lang meer te wachten alvorens een bericht van de bank de kop op steekt met de vriendelijke, doch dringende vraag om uw rekening aan te zuiveren. Wat velen echter niet weten is dat er ook een mogelijkheid bestaat om in het rood te gaan zonder dat de bank u hiervoor op de vingers komt tikken. Het zogenaamde kaskrediet wordt eigenlijk aanzien als een vorm van lenen, maar verstrekt u geen éénmalig bedrag. Een kaskrediet zorgt er voor dat u voor een vooraf vastgesteld bedrag in min kunt gaan op uw rekening.

Niet gratis

Hoe mooi bovenstaande ook klinkt, het is absoluut noodzakelijk om er rekening mee te houden dat een kaskrediet niet gratis is. Net als bij andere kredietvormen zult u ook in dit geval met andere woorden een bepaalde rente moeten betalen. Het is mogelijk om een vast kaskrediet te nemen, maar ook een kaskrediet dat zichzelf maandelijks aflost. De kostprijs bij deze laatste ligt logischerwijs aanzienlijk lager dan bij de eerste vorm van kaskrediet. Let wel, de rente op een kaskrediet ligt doorgaans hoger dan de rente op een gewone lening op afbetaling.