Lenen zwarte lijst

Iedereen is bang om er op een bepaalde dag op terecht te komen, maar helaas valt dat niet altijd uit te sluiten. We hebben het natuurlijk over de bekende en vooral beruchte zwarte lijst. Wanneer u op de zwarte lijst terug te vinden bent wil dit in principe zeggen dat u geen enkele mogelijkheid meer heeft wat betreft het lenen van geld, maar is dat in de praktijk ook wel zo? In principe is geld lenen zwarte lijst bij een bank inderdaad niet mogelijk. Banken voeren een uitgebreid onderzoek uit alvorens een bepaalde lening toe te kennen en wanneer blijkt dat u op de zwarte lijst staat is dat voldoende reden om een lening te weigeren.

Lenen zwarte lijst

We moeten echter herkennen dat er vandaag de dag ook andere mogelijkheden bestaan wat betreft het lenen van geld. U kunt bijvoorbeeld ook een beroep doen op een financieel kantoor om een lening af te sluiten. In dat geval is het vooral belangrijk om aan te tonen dat u over voldoende financiële mogelijkheden beschikt om het geleende bedrag makkelijk af te kunnen betalen. Hoe dan ook is het zo dat het bedrag dat u kunt lenen wanneer u op de zwarte lijst staat veel lager ligt dan wanneer u als “gewone” kredietnemer bestempeld zou worden.

Nationale Bank

In België houdt de Nationale Bank van België (NBB) een lijst bij. Indien u de voorbije 3 jaar problemen hebt gehad met het aflossen van kredieten (3 maand na elkaar), dan is de kans groot dat uw naam voorkomt op deze lijst. Wanneer u nu naar een bankinstelling trekt om een lening af te sluiten, dan zal de bank eerst even de lijst van de NBB bekijken. Ze zien dat u naam voorkomt en dan beginnen de problemen. Het betekent niet dat u absoluut geen lening meer zult krijgen. Een zwarte lijst vermelding en toch nog lenen is mogelijk. Leg de situatie uit aan de bankinstelling en laat hen merken dat de problemen verleden tijd zijn. Vraag uzelf wel altijd af of het verstandig is om te lenen met een zwarte lijst vermelding. Lenen is duur!

Geld lenen en op zwarte lijst staan

Lenen zwarte lijstGeld lenen en op de zwarte lijst staan, het is iets waar we allemaal wel een beetje bang voor zijn. Het is echter een feit dat, eens u op de zwarte lijst staat, u er niet meer zo eenvoudig terug vanaf komt. Ook al heeft u al uw openstaande schulden afgelost, dan nog kan uw status op de zwarte lijst enige tijd behouden blijven en zult u met andere woorden de nodige hinder ondervinden. Dit laatste geld zeker en vast voor wanneer u geld wenst te lenen. Geld lenen en op de zwarte lijst staan is dan ook bijzonder moeilijk, zeker wanneer u voor de lening een beroep wenst te doen op een bank.

Lenen

Geld lenen en op de zwarte lijst staan is dan ook vooral mogelijk bij een financieel kantoor. Dergelijke financiële kantoren zullen natuurlijk wel een onderzoek uitvoeren naar uw financiële situatie, maar hechten minder waarde aan een status op de zwarte lijst dan een bank. Daar het bij deze laatste dan vaak onmogelijk is om nog geld te kunnen lenen is dat bij een financieel kantoor zeker niet het geval. Het is echter wel mogelijk dat een financieel kantoor voor het verstrekken van een bepaalde lening extra zekerheden wenst. Indien u deze niet kunt geven heeft men natuurlijk wel gewoon het recht om het verstrekken van een lening aan u te weigeren.