Wat is een achtergestelde lening?

Er is sprake van een achtergestelde lening wanneer de kredietgever bij het verstrekken van een lening in het geval van een faillissement wordt achtergesteld. Dit zorgt er voor dat er bij een achtergestelde lening twee steeds terug komende factoren vastgesteld kunnen worden. Allereerst is het zo dat een achtergestelde lening alles behalve goedkoop is. Dit is natuurlijk het directe gevolg van het feit dat de kredietgever zich er van bewust is dat hij in geval van faillissement enige tijd op het verschuldigde geld zal moeten wachten en daarbij ook het risico loopt het geld nooit meer te zullen zien.

Bij een achtergestelde lening is het immers zo dat de kredietgever pas het recht heeft om zijn geld op te vragen voor de leden van de raad van bestuur en andere inbrengers in de firma uit de directie van het bedrijf. Bij beurs genoteerde bedrijven kiezen steeds meer directieleden er voor om hun kapitaal ook “achtergesteld” te investeren in het bedrijf. Dit wekt vertrouwen op bij de banken omdat een investeerder er zich bewust van is dat in geval van faillissement hij zijn geld waarschijnlijk nooit meer terug zal zien. Een achtergestelde lening wordt in ieder geval, zoals u inmiddels wel reeds zult vermoeden, enkel afgesloten voor een zakelijke onderneming.