woonkrediet simulatie

Een woonkrediet simuleren kan je op verschillende manieren en op verschillende niveaus. Per definitie zal de verkregen informatie altijd accurater zijn wanneer je veel gegevens invoert en voor detail kiest, maar wie genoeg heeft aan een globaal beeld, vindt ook de juiste toepassing. De methode die je kiest voor de simulatie hangt dan ook veelal af van je doel. Wil je snel een idee krijgen van je mogelijkheden of ben je al in de fase waarbij je verschillende leningen met elkaar vergelijkt om dan een definitieve keuze te maken?

De globale simulatie

Online zijn er heel wat toepassingen te vinden bij de verschillende banken en leenkantoren die je een globaal beeld geven van de kostprijs van een woonkrediet. Meestal dient enkel ingegeven te worden hoeveel je wenst te lenen en op welke termijn je dat wilt doen. Je krijgt dadelijk het JKP in beeld, evenals de maandelijkse som die betaald zal moeten worden. Voordeel van deze simulatietools zijn de snelheid waarmee je ze kan gebruiken. In amper twee klikken krijg je een eerste beeld op een mogelijke lening. Nadeel is de vrijblijvendheid van de toepassingen. Ze houden op geen enkele manier rekening met je inkomsten of uitgaven en je kunt er dus niet uit afleiden of de gewenste lening realistisch is voor jou.

De gedetailleerde simulatie

Tegenover de globale simulatietools vind je de gedetailleerde simulatietools. Hierbij werkt de simulatie als zou je effectief de lening aan het aanvragen zijn. Er wordt heel wat gedetailleerde informatie van je gevraagd en je krijgt ook een heel nauwkeurig beeld op de mogelijke lening. Ook wanneer de lening te hoog gegrepen is, zal dit duidelijk worden aan de hand van de simulatietool. Vaak is er ook een mogelijkheid om eerst na te gaan wat de maximumsom is die je kunt lenen. Een prima basis om van te vertrekken gezien je dadelijk weet waar je staat. Op http://www.lenenhoeveel.be staat een prima simulatie tool.

Simulatie bij de bank of het leenkantoor

Een laatste optie is om een woonkrediet rechtstreeks bij de bank of het leenkantoor te laten simuleren. Hierbij heb je als grote voordeel dat je vragen kan stellen en een simulatie krijgt die helemaal op maat is van jouw wensen, behoeften en specifieke situatie. Het nadeel is de tijd die dit in beslag neemt. Vaak moet je voorafgaand een afspraak maken vooraleer je informatie kan verkrijgen en eens binnen zal men zijn best je te overtuigen de lening te nemen. Als je dus louter wil vergelijken wat het voordeligste is, moet je sterk in je schoenen staan zodat je niet valt voor een mooi verkooppraatje.